İLKELER

Bilimsellik: Resmi istatistiklerin üretiminde, istatistiki gizliliğin uygulanması ilkesi çerçevesinde, veri kaynakları, istatistiki yöntem ve süreçlerinin seçimi, dağıtımın içeriği, şekil ve zamanında ulusal ve uluslararası bilimsel yöntemler ve standartlar esas alınır.

Mesleki Bağımsızlık: Resmi istatistiklerin üretiminde, veri kaynakları, istatistiki yöntem ve süreçlerinin seçimi, dağıtımın içeriği, şekil ve zamanı ile istatistiki gizliliğin uygulanması başta olmak üzere hiç bir konuda talimat verilemez.

Kullanıcı Odaklılık: Kullanıcılara ihtiyaçlarını karşılayan ürünler ve hizmetler sağlanır. İç ve dış kullanıcıların açıkça belirtilmiş veya belirtilmemiş ihtiyaçları, talepleri ve beklentileri; çalışmalara ve süreçlere yol gösterir.

Güvenilirlik: Resmi istatistiklerin konularına ve araştırma kapsamına göre, mevcut durumu ve değişimleri doğru ve güvenilir biçimde yansıtması sağlanır.

Veri Gizliliği ve Güvenliği: Veri sağlayıcılara, sağladıkları bilgilerin gizliliği ve söz konusu bilgilerin yalnızca istatistiksel amaçlar doğrultusunda kullanılacağı, mutlak olarak garanti edilir; gizli verilerin hukuka aykırı erişimine açıklanmasına veya kullanımına karşı her türlü önlem alınır.

Tarafsızlık: Resmi istatistikler, bilimsel bağımsızlığa saygılı bir şekilde ve tüm kullanıcılara eşit mesafede, nesnel bir biçimde üretilir ve dağıtılır.

Şeffaflık: Resmi istatistik üretiminde veriler, mesleki bağımsızlık ilkesi çerçevesinde şeffaf bir biçimde üretilir ve dağıtılır; veri sağlayıcılara, hangi verinin toplanacağı, gerekçeleri, verinin kullanım amacı, istatistik üretiminde kullanılacak olan metotları ve yayımlanacak olan verinin esası bildirilir.

Erişilebilirlik: Resmi istatistikler açık ve anlaşılabilir bir şekilde sunulur, uygun ve elverişli bir biçimde yayımlanır, tarafsızlığı destekleyici metaveri ve kılavuzla birlikte mevcut ve erişilebilirdir.

Yenilikçilik: Resmi istatistik üretiminde eskinin geliştirilerek yeni ürünlerin sunulması, üretim süreçleri, hizmet ve organizasyonların araştırılması, bulunması, denenmesi, geliştirilmesi ve izlenmesi benimsenir.